กฏหมายหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้า LSPD ดูแลอยู่

Go down

กฏหมายหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้า LSPD ดูแลอยู่

ตั้งหัวข้อ by Admin 06 on Sat Dec 31, 2016 1:09 amLOSSANTOS POLICE DEPARTMENT
Arrest

ประมวลกฏหมายอาญา

หมวด 1 ความผิดต่อบุคคล
(1) 01 การทำร้ายร่างกาย
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(1) 02 การทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐบาล
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 90 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(1) 03 การทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรง
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 02 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 40 นาที และไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(1) 04 พยายามฆ่า
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 60 นาที และไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 1,500
(1) 05 ภัยคุกคามทางอาญา
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 05 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(1) 06 การฆาตกรรม
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาที และไม่เกิน 150 นาที และปรับไม่เกิน 1,500
(1) 07 การลักพาตัว
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาที จำคุกไม่เกิน 100 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(1) 08 การฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
- ประมวลกฎหมายอาญา (1) 08 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 60 นาที และไม่เกิน 150 นาที และปรับไม่เกิน 2,000


หมวด 2 ความผิดต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์
(2) 01 การลอบวางเพลิง
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 01 ความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 40 นาที และไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 2,000
(2) 02 ลักทรัพย์
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) เป็นความผิดทางอาญา 02 โทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 100 นาที และปรับไม่เกิน 2,000
(2) 03 กรรโชก
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 03 ความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาที และจำคุกไม่เกิน 100 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(2) 05 ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) เป็นความผิดทางอาญา 05 โทษไม่น้อยจำคุก 30 นาทีและจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 1,000
(2) 06 การปลอมแปลงเอกสาร
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) โทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกนานกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 2,000
(2) 07 การทุจริต
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาที จำคุกและไม่เกิน 60 นาที และปรับ 2,000
(2) 08 โจรกรรมพาหนะ
ทุกคนที่กระทำการโจรกรรมเป็นจำนวนเงินมากกว่านี้
• ขั้น A : มูลค่าตั้งแต่ $ 4,000 แต่น้อยกว่า $ 20,000 ในสกุลเงินหรือทรัพย์สิน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) เป็นความผิดทางอาญา 08a โทษไม่น้อยกว่า 40 นาที และจำคุกไม่เกิน 120 นาที)
• ขั้น B: มูลค่า $ 30,000 ขึ้นไปในสกุลเงินหรือทรัพย์สิน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) เป็นความผิดทางอาญา 08B โทษไม่น้อยกว่า 60 นาที จำคุกและไม่เกิน 120 นาที)
(2) 11 ลักทรัพย์
การลักทรัพย์นั้นเป็นเพียงการลักเล็กขโมยน้อยในมูลค่าไม่เกิน $ 20,000 หรือน้อยกว่า ในสกุลเงินหรือทรัพย์สิน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 11 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที
(2) 12 ครอบครองเครื่องมือโจรกรรม
บุคคลที่มีเครื่องมือในการโจรกรรมไว้ในการครอบครอง หรือเครื่องมือที่มีเจตนาที่จะพยายามละเมิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 12 อ้างอิงโทษปรับ $ 10,000
(2) 13 รับของกลาง
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 13 ความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกไม่เกิน 100 นาทีจำคุก และปรับไม่เกิน 3,000
(2) 14 การปล้น
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) เป็นความผิดทางอาญา 14 โทษนอกจาก 60 นาที มีการปรับเรียกทรัพย์สินคืน และปรับไม่เกิน 10,000
(2) 16 บุกรุก
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 16 ความผิดทางอาญามีโทษถึง $ 10,000 และจำคุก 30 นาที และปรับไม่เกิน 6,000
(2) 17 ลักลอบตัดไม้เถื่อน
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 17 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 3,000
(2) 18 การโจรกรรม
- ประมวลกฎหมายอาญา (2) 18 ความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 120 นาที และปรับไม่เกิน 3,000

Admin 06
Administrator
Administrator

Posts : 13
Join date : 30/12/2016

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gtapol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฏหมายหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้า LSPD ดูแลอยู่

ตั้งหัวข้อ by Admin 06 on Sat Dec 31, 2016 1:10 am

หมวด 3 ความผิดต่อสาธารณะ
(3) 01 กระทำอนาจาร
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(3) 02 กระทำอนาจารในที่สาธารณะ
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 02 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(3) 03 ค้าประเวณี
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่าจำคุก 60 นาที จำคุกและไม่มีโทษจำคุกกว่า 120 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(3) 05 การข่มขืน
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 05 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาที และจำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(3) 06 กระทําชําเรากักขังหน่วงเหนี่ยว
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 60 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 30,000
(3) 07 การพรากผู้เยาว์
- ประมวลกฎหมายอาญา (3) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกินไม่เกิน 50,000

หมวด 4 ความยุติธรรมสาธารณะ
(4) 01 การติดสินบน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาทีและจำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 50,000
(4) 02 ดูหมิ่นศาล
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 02 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(4) 03 ยับยั้งพยาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 4,000
(4) 04 หลบหนี
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 04 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกตลอด 60 นาทีเพิ่มเติม และปรับไม่เกิน 10,000
(4) 05 หลีกเลี่ยงในการจ่ายค่าปรับ
- ผู้ที่มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงในการจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกเป็นเวลา 30 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(4) 06 ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 3,000
(4) 07 ให้การเสียหายต่อผู้อื่น
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(4) 08 แนะนำชักชวนสิ่งของผิดกฏหมาย
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 08 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับ 1,000
(4) 09 ใช้สายด่วนในทางที่ผิด
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 09 มีการกระทำผิดกฎหมายโทษปรับของ $ 30,000 ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(4) 10 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 10 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 40 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 7,000
(4) 11 ขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 11 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกนานกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 3,000
(4) 12 ยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 12 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับ 5,000
(4) 13 การละเมิดคุมประพฤติหรือทัณฑ์บน
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 13 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกส่วนขยายของ 120 นาที และปรับไม่เกิน 50,000
(4) 14 พยายามละเมิดหมายศาล / ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐ
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 14 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุก 180 นาที และปรับไม่เกิน 50,000
(4) 16 ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 16 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 150 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 240 นาที รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่ง และปรับ 50,000
(4) 17 ทุจริตในตำแหน่งหน้าที่
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 17 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 150 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 240 นาที รวมทั้งการถอดถอนออกจากตำแหน่ง และปรับ 50,000
(4) 18 ใช้สายด่วนในการแจ้งความเท็จ
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 18 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกนานกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(4) 19 นักโทษแหกคุก
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 19 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกตลอด 120 นาที และปรับไม่เกิน 20,000
(4) 20 ยื่นเรื่องร้องเรียนเท็จ
- ประมวลกฎหมายอาญา (4) 20 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 50 นาทีและไม่เกิน 100 นาที และปรับ 10,000

Admin 06
Administrator
Administrator

Posts : 13
Join date : 30/12/2016

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gtapol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฏหมายหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้า LSPD ดูแลอยู่

ตั้งหัวข้อ by Admin 06 on Sat Dec 31, 2016 1:10 am

หมวด 5 อาชญากรรมต่อสาธารณะสันติภาพ
(5) 01 ก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ
- ประมวลกฎหมายอาญา (5) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 50 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 100 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(5) 02 การก่อจราจล
- ประมวลกฎหมายอาญา (5) 02 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 120 นาที และปรับไม่เกิน 20,000
(5) 03 การชุมนุมอย่างผิดกฏหมาย
- ประมวลกฎหมายอาญา (5) 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(5) 04 การพยายามทำลายความมั่นคงของรัฐ
- ประมวลกฎหมายอาญา (5) 04 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 60 นาทีและไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 20,000

หมวด 6 อาชญากรรมต่อสาธารณสุขและความปลอดภัย
(6) 01 การรักษาสถานที่สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่าย
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 120 นาที และปรับไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่เกิน 15,000
(6) 02 ผลิตสารเสพติดหรือปลูกภายนอกอณาเขตของบ้าน
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 02 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 20,000
(6) 03 ความครอบครองของสารเสพติดเกินจำนวน 10 กรัม
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(6) 04 มีสารเสพติดไว้ในการครอบครองและจำหน่ายเกินจำนวนที่กำหนดไว้
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 04 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาที จำคุกไม่เกิน 90 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(6) 05 ครอบครองสารมึนเมา/สุรา ในขณะขับพาหนะ
บุคคลที่ถือครอบครองของภาชนะบรรจุที่เปิดกว้างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ขับพาหนะ
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 05 การกระทำผิดกฎหมายของ $ 50,000
(6) 06 พยายามเสพสารเสพติด / เสพสารเสพติดในที่สาธารณะ
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 90 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(6) 07 การก่อการร้าย
- ประมวลกฎหมายอาญา (6) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกตลอด 90 นาที และปรับไม่เกิน 50,00

Admin 06
Administrator
Administrator

Posts : 13
Join date : 30/12/2016

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gtapol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฏหมายหรือข้อบังคับที่เจ้าหน้า LSPD ดูแลอยู่

ตั้งหัวข้อ by Admin 06 on Sat Dec 31, 2016 1:11 amหมวด 7 ความผิดเกี่ยวกับพาหนะ
(7) 01 พกพาอาวุธในพาหนะ
- ประมวลกฎหมายอาญา (Cool 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 20,000
(7) 03 ขับพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต
- ประมวลกฎหมายอาญา (Cool 03 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกนานกว่า 60 นาที ปรับไม่เกิน 5,000
(7) 04 หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐ
- ประมวลกฎหมายอาญา (Cool 04 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาที จำคุกและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 5,000
(7) 05 สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ
- ประมวลกฎหมายอาญา (Cool 05 เป็นความผิดทางอาญามีโทษโดยนอกเหนือจาก 120 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(7) 06 สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
- ประมวลกฎหมายอาญา (Cool 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที และปรับไม่เกิน 15,000

หมวด 8 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ
(Cool 01 ความครอบครองของใบมีดที่ผิดกฎหมาย
- ประมวลกฎหมายอาญา (9) 01 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 15,000
(Cool 04 มีอาวุธปืนไว้ในการครอบครอง
- ประมวลกฎหมายอาญา (9) 04 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาที และจำคุกไม่เกิน 60 นาที และปรับไม่เกิน 10,000
(Cool 06 ขายอาวุธโดยที่ไม่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธ
- ประมวลกฎหมายอาญา (9) 06 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 60 นาที และจำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 15,000
(Cool 07 มีอาวุธไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่าย
- ประมวลกฎหมายอาญา (9) 07 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 60 นาที จำคุกไม่เกิน 120 นาที และปรับไม่เกิน 30,000
Katana ปรับ 10,000 ดอล จำคุก 60 นาที
Colt.45 ปรับ 20,000 ดอล จำคุก 60 นาที
Silenced Pistol ปรับ 30,000 ดอล จำคุก 60 นาที
Desert Eagle ปรับ 40,000 ดอล จำคุก 60นาที
Shotgun ปรับ 50,000 ดอล จำคุก 60 นาที
MP5-Uzi ปรับ 60,000 ดอล จำคุก 120 นาที
AK-47 ปรับ 70,000 ดอล จำคุก 120 นาที

หมวด 9 เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา (ส่วนของทนายความไว้เพิ่มหรือลดข้อหาตามสถานการณ์ต่างๆ)
(9) 01 ความพยายามที่
ทุกคนที่พยายามจะก่ออาชญากรรมใด ๆ แต่ล้มเหลวหรือการป้องกันหรือขัดขวางในการกระทำผิดของตนจะได้รับการลงโทษที่ไม่มีการทำตามกฎหมายสำหรับการลงโทษของความพยายามเหล่านั้นโดยการลงโทษเดียวกันของความผิดพยายาม
(9) 02 สมรู้ร่วมคิด
ถ้าสองคนขึ้นไปสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมใด ๆ เพื่อเท็จและประสงค์ร้ายที่จะดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งสำหรับความผิดทางอาญาใด ๆ หรือการจัดหาอื่นที่จะเรียกเก็บหรือถูกจับในข้อหาความผิดทางอาญาใด ๆ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับความผิดสมคบ
(9) 03 ชักชวน
คนที่ชักชวนคณะกรรมการหรือความผิดทางอาชญากรรมใด ๆ ที่ทุกคนจะได้รับการลงโทษที่ไม่มีการทำตามกฎหมายสำหรับการลงโทษของการชักชวนโดยการลงโทษเดียวกันของความผิดร้องขอ
(9) 04 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
ความผิดทางอาญาใด ๆ ที่กระทำต่อคนงานภาครัฐ (ที่ได้รับงานหรือให้บริการในนามของตามสัญญาของเมืองลอสซานโตสหรือสถานะของ San Andreas) จะได้รับค่าปรับสูงสุดทันทีหรือแง่ของการจำคุก การประกันตัวยังจะได้รับการเพิ่มโทษ 25% ถ้ามีการใช้
(9) 05 ความสงสัย
สงสัยจะกระทำหรือสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมจะเพียงพอที่จะช่วยให้บุคคลที่จะได้รับการควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำไม่เกิน 30 นาทีในการดูแลของตำรวจหรือศาล แต่พวกเขาไม่อาจจะค้นหาที่อยู่นอกเหนือกฎหมายเทอร์รี่กระโดดโลดเต้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีสาเหตุหรือหลักฐานพร้อมกันมีการปราบปรามต่อไปนี้การซักถามบุคคลที่จะต้องได้รับการปล่อยตัว ละเมิดนโยบายนี้ขยายเกินกว่าสีของกฎหมายและการเป็นที่น่าพอใจสำหรับชุด
(9) 06 ข้ออ้างการเจรจาต่อรอง / ข้อปฏิบัติตำรวจ
หากบุคคลตามคำร้องขอของสำนักงานอัยการเขตหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในรัฐ San Andreas, สอดคล้องกับสภาพความช่วยเหลือในกิจกรรมอื่น ๆ เพียงพอที่จะช่วยในการจับกุมหรือการป้องกันอาชญากรหรืออาชญากรรมใน San Andreas ได้รับอนุญาตให้ได้รับ ต่อรองราคาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่จะประโยคในมือกับบุคคลอุปสรรคที่เฉพาะเจาะจงอาจมีสถานการณ์ของสถานการณ์ของการต่อรองหรือการปฏิบัติตำรวจแต่ละ
(9) 07 การเจตนาและไม่เจตนา
บุคคลใดกระทำความผิดโดยเจตนาให้ถือว่าเป็นความผิดเต็มข้อกฏหมายหากบุคคลใดกระทำความผิดโดยไม่เจตนาและพิสูจแล้วว่ามิได้เจตนาจริงอาจจะได้รับการลดหย่อยโทษตามการพิจารณาของศาล

หมวด 10 กฏหมายจราจร
(10) 01 ข้อ จำกัด
กฎหมายอนุญาตให้จำนวนเงินสูงสุดของคำเตือนที่จะได้รับใบอนุญาตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับถนนและยานพาหนะที่สาม (3) และปรับสูงสุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใด ๆ ที่จะตั้งไว้ที่ $ 1,000
(10) 02 ล้มเหลวที่จะยอมจำนนต่ออุปกรณ์ควบคุมการจราจร
กฎหมาย (10) 02 การกระทำผิดกฎหมายเป็น 5,000 ดอลลาร์และเตือนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
(10) 03 ที่จอดรถที่ผิดกฎหมาย
กฎหมาย (10) 03 เป็นกระทำผิดกฎหมายโทษปรับ 3,000 ดอลลาร์หรือความเสี่ยงของการกักเก็บน้ำในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
(10) 04 ขับรถโดยประมาท
กฎหมาย (10) 04 การกระทำผิดกฎหมายเป็น 3,000 ดอลลาร์และเตือนเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
เสี่ยงพาหนะอาจไม่รวมกับค่าใช้จ่ายนี้
(10) 05 การละเมิดเสียงพาหนะ
กฎหมาย (10) 05 การกระทำผิดกฎหมายเป็น5,000ดอลลาร์
(10) 06 ครอบครองก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NOS)
กฎหมาย (10) 07 เป็น misdemanor โทษไม่น้อยกว่า 30 นาทีและจำคุกจำคุกไม่เกิน 60 นาที ปรับไม่เกิน 10,000
(10) 07 การใช้งานที่ผิดกฎหมายของไฮดรอลิก
กฎหมาย (10) 08 การกระทำผิดกฎหมายเป็นปรับ 10,000 ดอลลาร์
(10) 09 ขับรถภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
กฎหมาย (10) 10 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 25 นาทีและไม่มีการจำคุกนานกว่า 35 นาที ปรับไม่เกิน 15,000
(10) 10 การใช้งานที่ไม่ปลอดภัยของจักรยาน
กฎหมาย (10) 13 การกระทำผิดกฎหมายเป็น 5,000 ดอลลาร์
(10) 11 การแข่งรถ
กฎหมาย (10) 14 เป็นความผิดทางอาญามีโทษถึงจำคุกไม่น้อยกว่า 30 นาทีและไม่มีการจำคุกมากกว่า 60 นาที ปรับไม่เกิน 15,000
(10) 12 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง
- ประมวลกฎหมายอาญา (10) 16 เป็นความผิดทางอาญามีโทษไม่น้อยกว่า 15 นาที และไม่มี มากกว่า 35 นาที อาจจะเป็นคำเตือนที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ หรือปรับไม่เกิน 10,000
Admin 06
Administrator
Administrator

Posts : 13
Join date : 30/12/2016

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gtapol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ