The Los Santos Police Department

Go down

The Los Santos Police Department

ตั้งหัวข้อ by Admin 06 on Sat Dec 31, 2016 1:00 am

                                                                             

LOS SANTOS POLICE DEPARTMENT
           สำนักงานตำรวจประจำเมือง Los Santos เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฏหมาย และ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหน้าที่หลักของตำรวจคือการ "ปกป้องกฏหมาย และ บริการแก่ประชาชน" สำหรับผู้ที่จะทำงานนี้ได้ต้องผ่านการอบรบและมีประสบการณ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ก็สามารถทำงานนี้ได้ทั้งนั้น , และจะต้องสามารถรักษากฏหมายแห่ง San Andes ได้อย่างมีคุณภาพและไม่ทำผิดกฏหมายที่ตัวเองปกป้องอยู่
    เพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาต้องได้รับการคัดเลือกหรือการฝึกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในทุกด้าน และมีความเข้าใจในกฏหมายหรือข้อบังคับเป็นอย่างดีเพิ้อที่จะเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนอื่นคุณสมบัติพื้นฐานที่หน่วยงานต้องการ

((IN CHARACTER))
  - คุณจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
  - จะต้องมีใบขับขี่
  - เข้าใจและยอมรับในกฏระเบียบของผู้บัญชาการอย่างเคร่งครัด

((OUT OF CHARACTER))
   - คุณจะต้องมีชั่วโมงออนไลน์มากกว่า 30 ชั่วโมง
  - จะต้องมีอุปกรณ์ในการสนทนาครบ (Teamspeak 3 , Microphone)
  - เข้าใจสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาบอกทุกอย่างละทำตามอย่างเคร่งครัด

ลักษณะและทัศนคติที่หน่วยงานต้องการ

((IN CHARACTER)
   - มีการตัดสินใจที่ชัดเจนและถูกต้อง
  - ให้ความเคารพรุ่นพี่ตำรวจด้วยกันและเพื่อนตำรวจทุกหรือรัฐบาลทุกหน่วยงาน
  - ทำงานเป็นทีมและเป็นระบบ
  - มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

((OUT OF CHARACTER))
 - มีเวลาในการเล่นเกมส์
 - เคารพผู้บังคับบัญชาและทำตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 - ทำตัวเป็นกลางเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีอำนาจในระดับนึง
  - สื่อสารเข้าใจและปฏิบัติงานได้เป็นระบบ ไม่เอ๋อ ปฏิบัติตามกฏของเซิฟเวอร์อย่างเคร่งครัดAdmin 06
Administrator
Administrator

Posts : 13
Join date : 30/12/2016

ดูข้อมูลส่วนตัว http://gtapol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ